Програма на акции за 2017 година

Jануари

 

Датум Aкција Водач Статус Бр.уч.
8 Во потрага по снежните јазици (Шар Планина) П.Г.  одложена  
14-15 Кале (Јакупица) В.Г.  одржана 3
14-15 Плат (Шар Планина) И.Д. одложена
18-22 Боровец – Бугарија (скијање и планинарење) Н.Д.  –
20-22 Титов врв – зимски камп со шатори T.П.  одржана 11
27-29 Зимско училиште на ПСД Макпетрол Г.Н. одржана 49
27-29 Банско – Бугарија (скијање и планинарење) Н.Д. одложена

Февруари

 

Датум Aкција Водич Статус Бр.уч.
3-5 Копаоник – Србија (скијање и планинарење) Н.Д.    
3-5 Кобилица (Шар Планина) И.Д. и П.Г. одржана
10-12 Банско – Бугарија (скијање и планинарење) Н.Д.
10-12 Коритник – Косово Т.П.  одржана 15
11 Козјак (Бабуна) В.Г.  одржана 4
17-19 Банско – Бугарија (скијање и планинарење) Н.Д.  приј. во тек
17-19 Церипашина (Шар Планина, зимски камп) П.Г.  откажана
24-26 Банско – Бугарија (скијање и планинарење) Н.Д.  приј. во тек
17-19 Пелистер (Баба) ПСК Мурато  најава
17-19 Трем – Србија (Сува Планина) Г.Н.  откажана

 

Март

 

Датум Aкција Водич Статус Бр.уч.
3-5 Банско – Бугарија (скијање и планинарење) Н.Д.
3-5 Голем Крчин и Рудина (Дешат) И.Д. откажана
3-5 Бориславец (Шар Планина) Т.П. одржана 34
11-12 Маја Језерце (Проклетије) П.Г.  најава
11-12 Туртел (Плачковица) Н.Ц.  најава
18-19 Љуботен – Пирибег (Шар Планина) И.Д.  најава
18-19 Руен (Осогово) клупска акција  најава
18-19 Махијамада (Кораб) В.Г.  откажана (поплавен преминот преку Циганска Река)

 

Април

 

Датум Aкција Водич Статус Бр.уч.
31.03-2.04 Солунска Глава (Јакупица) Н.Д.  најава
1 Лута (Бабуна) В.Г.  откажана (несериозност на учесниците) 7
8-9 Калин Камен – Царев Врв (Осогово) Ј.С. најава
13-17 Родопи – Бугарија Н.Д.  најава
13-17 Мусала/Маљовица – Бугарија (Рила) Г.Н.  откажана
22-23 Црн Камен (Скопска Црна Гора) ПСК Скопска Црна Гора  најава
22-23 Богомила – Водно (Јакупица, Караџица, Водно) И.Д.  најава
22-23 Фрушкогорски Ултрамаратон – Србија (трчање и планинарење) Т.П. одржана  24
28.04-16.05 Хималаи Г.Н.  одржана  3
28.04-02.05 Црн Врв, Магаро (Јабланица, Галичица) Ј.С.  најава
28.04-02.05 Молдовиану – Романија (Карпати) Н.Д.  одржана 10

 

Мај

 

Датум Aкција Водич Статус Бр.уч.
6 Меденица и Карбула (Бистра) Ј.С. и В.Г.  одржана 10
6-7 Изгрејсонце на 2500 м.н.в. (Шар Планина) М.С.  најава
11-12 Тубкал – Мароко (Атлас) Н.Д. одржана
14 По трасата на гасоводот клупска акција одржана 90
20-21 Кабаш (Кораб) И.Д.  најава
20-21 Мусала – Бугарија (Рила) Н.Ц.  најава
24-28 Длабока Река (Кораб) П.Г.  најава
24-28 Титов Врв (Шар Планина) републичка акција  најава

 

Јуни

 

Датум Aкција Водич Статус Бр.уч.
1-5 Маглиќ/Зеленгора + рафтинг на Тара Н.Д.  одржана
1-5 Лешница – Среден Камен – Титов Врв (Шар Планина) И.Д.  најава
11 Студенчица и Бистра (Бистра) В.Г. откажана (неповолни
временски услови)
4
10-11 Црно езеро (Шар Планина) ПЕД Аргентус  најава
17-18 Голем Кораб (Кораб) Н.Ц.  најава
17-18 Љуботен од косовска страна (Шар Планина) Г.Н.  најава
24-26 Олимп – Грција П.Г. и Н.Д.  одржана
24-26 Мала и Голема Враца Т.П.  одржана  9
24-26 Очњак и Маја Бојс (Проклетије) Н.Ц.  најава
24-26 Атос – Грција Г.Н.  одржана 5

 

Јули

 

Датум Aкција Водич Статус Бр.уч.
1-2 Караниколички Врв и езера (Шар Планина) И.Д.  најава
7-9 Проклетије, Албанија – долина Валбона Т.П. одржана 11
8-14 5 највисоки врвови на Јулијски Алпи Г.Н.  одржана 7
9 Шило, Мала Корапска Врата (Кораб) В.Г.  одржана 3
15-16 Ливадичко Езеро (Шар Планина) Ј.С.  најава
17-18 Љуботен од косовска страна (Шар Планина) Г.Н.  најава
22-30 Монте Роса и Триглав (Алпи) П.Г.  најава
28-31 Валбона – Маја Језерце (Проклетије) Г.Н.  одржана 12

 

Август

 

Датум Aкција Водач Статус Бр.уч.
4-6 Мусала, Седумте Рилски Езера (Рила) Н.Д. одржана  29
5-6 Горна Лешница (Шар Планина) ПК Љуботен  најава
12-13 Гуча – Србија Н.Д. најава
12-13 Каранфили/Очњак (Проклетије) Г.Н.  одржана 8
26-28 Пирин Треил – Бугарија(Пирин) П.Г.  најава
26-28 Пинд – Грција Т.П.  одржана 28
26-28 Дурмитор + кањонинг Н.Д.  одржана 10
25.08-03.09 Корчула – Хрватска Н.Д.  најава

 

Септември

 

Датум Aкција Водич Статус Бр.уч.
2-3 Солунска Глава и извори на Бабуна (Јакупица) Н.Ц.  најава
2-3 Мирска Вода/Миленков Камен (Караџица) Ј.С.  најава
8-10 Голем Кораб (Кораб) И.Д.  најава
8-10 Комови и Кучки Планини Г.Н. и Н.Д.  најава
10 Мала Корапска Врата (Кораб) В.Г. откажана (неповолни
временски услови)
3
16-17 Голем Рид (Стогово) П.Г.  најава
23-24 Крали Марко Треил 2017 (Бабуна) клупска акција орджана 400
29.09-01.10 Олимп – Грција Н.Д.  најава
29.09-01.10 Среден Камен (Шар Планина) Ј.С.  најава
30.09-01.10 Шара Фест – Трескавец и Кобилица Т.П.  најава

 

Октомври

 

Датум Aкција Водич Статус Бр.уч.
6-11 Златибор, Увац Н.Д.  најава
7-8 Убава и Остри Врв (Караџица) И.Д.  најава
14-15 Веливар (Дешат) П.Г.  најава
21-23 Комови (Црна Гора) Г.Н.  одржана 12
28-29 Карбула, Куртово Ќуле, Јаворско Брдо (Бистра, Кораб) Н.Ц.  најава
28-29 Бакрдан ноќно искачување (Шар Планина) М.С.  најава

 

Ноември

 

Датум Aкција Водич Статус Бр.уч.
4 Тресонечки Кањон, Голем Брзовец (Бистра) В.Г.  откажана (недоволен број учесници) 2
4-5 Шуплив Камен (Кораб) П.Г.  најава
4-5 Паштрик (Косово) и Шкељзен (Албанија) Т.П. одржана 15
12 Љуботен (Шар Планина) клупска акција  одржана 300+
18-19 Беласица Г.Н.  најава
26 Радика (Шар Планина) В.Г. одржана 6

 

Декември

 

Датум Aкција Водич Статус Бр.уч.
8-10 Витоша – Бугарија Г.Н. и Н.Д.  најава
16-17 Титов Врв (Шар Планина) П.Г.  најава

 

Водачи :

 

Иницијали Име и Презиме
Н.Д. Никола Доновски
Г.Н. Горан Николоски
Т.П. Трајче Панковски
П.Г. Петар Герасимов
М.С. Марин Стојановски
И.Д. Ирена Диков
Ј.С. Јулијана Стојановска
Н.Ц. Никола Цицоски
В.Г. Велимир Граоркоски