Годишна програма 2016

                          ПСД МАКПЕТРОЛ Скопје – План на акции за 2016 година *


ДЕКЕМВРИ  2015

– 13 декември 2015  ГОЛЕМ  КРЧИН

– 18-20 декември  2015  ТИТОВ  ВРВ

– 31.12. – 03.01.2016  Дочек на Нова 2016 Година  –  БОРОВЕЦ

 

ЈАНУАРИ  2016

– 3 јануари 2016  ЉУБОТЕН

– 23/24 јануари 2016  ЗИМСКА  ШКОЛА ПСД МАКПЕТРОЛ

– 29 јануари 2016  ПЛАНИНАРСКА  ВЕЧЕР

– 31 јануари 2016  РУЕН

 

ФЕВРУАРИ  2016

– 5-7  февруари 2016  скијање  КОПАОНИК

– 6/7 февруари 2016  ЗИМСКИ  ЛОГОР на ПЛАТ или ЉУБОТЕН

– 12-14 февруари 2016  скијање  БАНСКО

– 19-21 февруари 2016  скијање  БОРОВЕЦ

– 21 февруари 2016  ПИРИБЕГ

– 27 февруари 2016  скијање и планинарење  БРЕЗОВИЦА

 

МАРТ  2016

– 3 – 6 март 2016   ЗИМСКА ОБУКА ЗА ВОДИЧИ

– 6 март 2016  ТУРНО  СКИЈАЊЕ  ЉУБОТЕН

– 13 март 2016  СТОГОВО

– 19/20 март 2016   ТУРНО СКИЈАЊЕ  РИЛА

– 25 – 27 март 2016  КОМОВИ  (припрема за КАЗБЕК и ЕЛБРУС)

 

АПРИЛ 2016

– 1 – 3 април 2016  СОЛУНСКА ГЛАВА  (припрема за КАЗБЕК и ЕЛБРУС)

– 3 април 2016  ВЕЛИВАР

– 16 / 17 април 2016  ИЛИНСКА  ПЛАНИНА

– 17 април 2016  КОБИЛИЦА

– 22-24 април 2016  ПЛАЧКОВИЦА (Вртешка-Бел камен-Лисец)

 

МАЈ  2016

– 28 април – 3 мај 2016  СЛОВАЧКА, ПОЛСКА, ЧЕШКА

– 14/15 мај 2016  ПО ТРАСА НА ГАСОВОДОТ

– 20-24 мај 2016   ХРВАТСКА

– 21/22 мај 2016  БЕЛАСИЦА – планинска трка

– 28/29 мај 2016  ТИТОВ  ВРВ

 

ЈУНИ  2016

– 4/5 јуни 2016  ТРИ  БУКИ – ЌУСТЕНДИЛ

– 10-12 јуни 2016  КОМОВИ (Црна Гора)

– 12 јуни 2016  СРЕДЕН КАМЕН (ЛЕШНИЦА)

– 16-19 јуни 2016  РАФТИНГ НА ТАРА

– 24-26 јуни 2016  ОЛИМП (спиење на 2700м) МИТИКАС

 

ЈУЛИ  2016

– 01- 16 јули 2016   ЕЛБРУС  и  КАЗБЕК

– 1-5 јули 2016  МАЈА  ЈЕЗЕРЦЕ

– 9-10 јули 2016  ЛАЗАРОПОЛЕ – ГАЛИЧКА СВАДБА

– 23/24 јули 2016  ГАЛЧИН и ОРЛЕ

 

АВГУСТ 2016

– 30 јули – 2 август 2016  ПИНД (КАЊОНИНГ)

– 4 – 7 август 2016  ТРИГЛАВ, КРИЖ, СТЕНАР

– 6/7 август 2016  ШУПЉА  СТЕНА

– 12-14 август 2016  ПРОКЛЕТИЈЕ –  КАРАНФИЛИ

– 19-21 август 2016   ДУРМИТОР

– 26-31 август 2016  БОСНА – ВИСОЧИЦА и ПРЕЊ

 

СЕПТЕМВРИ 2016

– 2-11 септември 2016  К О Р Ч У Л А

– 8-11 септември 2016  П И Р И Н

– 18 септември 2016  КАРАНИКОЛИЧКО  ЕЗЕРО

– 23-25 септември 2016  ОЛИМП  (спиење на Рефугио А)

– 25 септември 2016  ЈАКУПИЦА  –  КАЛЕ

 

ОКТОМВРИ 2016

– 1 / 2 октомври 2016   ПЕШНА – МАКЕДОНСКИ БРОД

– 2 октомври 2016   ЦРНИ  ВРВ  (ШАР ПЛАНИНА)

– 8-11 октомври 2016  КОЖУФ

– 15/16 октомври 2016  ОВЧАР БАЊА

– 16 октомври 2016  МЕДЕНИЦА и КАРБУЛА

– 21-30 октомври 2016   КАПАДОКИА

– 23 октомври 2016   ЈАБЛАНИЦА

 

НОЕМВРИ 2016

– 5/6 ноември 2016   МУСАЛА

– 12/13 ноември 2016  ЉУБОТЕН

– 19/20 ноември 2016   ВИТОША  (Софија)

– 27 ноември 2016   СУВА ГОРА

 

ДЕКЕМВРИ 2016

– 3/4 декември 2016   ПЛАТ

– 10/11 декември 2016   ДЕН НА ПЛАНИНАТА – МАТКА

– 17-18 декември 2016   ТИТОВ ВРВ

 

* Сите акции напишани во листата се предлози што значи дека може но не мора да бидат организирани, од временски или од други причини. За точна информација дали некоја акција ќе биде организирана и одржана, ве молиме да ја посетувате нашата web страница, односно опцијата Акции – Следни Акции