За сите заинтересирани планинари (почетници и искусни планинари).

Недела 13 јануари 2019

 • 07:00 – Поаѓање од Скопје кон Попова Шапка
 • 09:00 – 12:00 – Прв дел од обуката
 • 12:00 – 13:00 – Пауза
 • 13:00 – 15:30 – Втор дел од обуката
 • 16:30 – Поаѓање кон Скопје

ПРОГРАМА*

 1. Прв дел од обуката
  • Движење по снег и употреба на планинарски стапчиња.
  • Употреба на цепин.
  • Движење со дерези.
  • Движење со дрезги.
  • Изработка на снежен профил.
 1. Втор дел од обуката
  • Изработка на зимско засолниште
  • Движење во наврска.
  • Вежбање на падови со цепин и дерези.

*Се работи во групи, при што секој член од групата ќе го проба презентираното.

Потребна опрема

 • Лична опрема: облека и обувки соодветни на временските прилики, ранец, лична планинарска техничка опрема (појас, шлем, дерези, цепин, планинарски стапчиња, дрезги).
 • ПСД Макпетрол обезбедува дел од планинарската техничка опрема (појас, шлем, дерези, цепин, планинарски стапчиња, дрезги).

Цена за превоз: 400 денари

Пријавување: 10  јануари 2019 (четврток)

Пријавување кај сите планинарски водичи на ПСД Макпетрол.