4 ноември 2018, Веливар 2373 мнв.

Опис на акцијата: Поаѓање од с. Жировница – искачување на врвот Веливар 2373 мнв.

Висинска разлика: 1760 м D+, должина на патеката 22 км. во двете насоки.

Стартна точка на искачувањето: с. Жировница 940мнв.

 Опис на патеката: се тргнува од Г.  Махала по маркирана планинарска патека кон запад во правец на Валавичарска Река. Откако ќе ја преминеме реката, уште малку продолжуваме по планинарска разгазена патека и излегуваме на колски пат кој не води се до излезот од шумскиот појас. Понатаму продолжуваме по ретко маркирана неразгазена патека во насока на седлото помеѓу Иноска и Високо Брдо каде што поминува граничната линија помеѓу Македонија и Албанија. Од таму се движиме јужно, директно во правец на Веливар. До колку акцијата се одвива според предвидениот план враќањето од врвот би го извеле кружно, преку месноста Звериње и потоа, некаде на средина од враќањето би се приклучиле повторно на патот од каде што дојдовме.

Напор: Ова е многу исцрпувачка планинарска тура и за истата е потребна одлична психофизичка подготовка и не е предвидена за планинари почетници, особено што истата ќе биде кружна.

 Времетраење на акцијата (вкупно): околу 10-11 часа

 Опрема: разгазени планинарски чевли, планинарски стапчиња, топла облека прилагодена на временските услови, очила за сонце, челна лампа и полн мобилен телефон.

Храна: од ранец, потребно е да се носи најмалку 2 литри вода.

 Превоз: Со сопствени возила. За оние кои не знаат да стигнат до Жировница можат да ни се приклучат во 05:00 ч. од бензиската на Макпетрол во Ѓорче Петров. Останатите да бидат во 7 ч. во Жировница кај џамијата во Г. Махала.

 Планинарски водaчи: Петар Герасимов, Ели Елии и Христифор Саракинов

Пријавување: Петар Герасимов, тел. 070 330 765 или во инбокс на ФБ.

 

 Напомени:

 • Учесниците во акцијата се должни да ги почитуваат насоките на водачите. Во спротивно самите се одговорни за несаканите последици.
 • Водачите имаат право да исклучат учесник/-ци на акцијата на почеток или во текот на акцијата доколку не ја поседуваат соодветната планинарска опрема и не ги почитуваат препораките на водачите.
 • Учесниците во акцијата се должни да се придржуваат на брзината на движење која ќе ја одреди водачот.
 • Сите учесници во групата се движат позади главниот водач (никако пред него).
 • Водачите го задржуваат правото за прекинување или промена на акцијата во зависност од врменските услови или некои други неприлики.

 

Дерза 20.10.2018

Дерза 20.10.2018

Поради тоа што постоеше интерес за претходно откажаната акција на врвот Дерза, одлучено е повторно да се закаже акцијата пред да се влошат временските услови.

Технички податоци:  1500 м D+, должина на патеката 17 км. во двете насоки.

Опис на патеката: Се поаѓа од с. Тануше (1200 м.н.в.), најпрво кон платото пред Три Синори (2061 м.н.в.), а потоа на север кон врвот Дерза (2403 м.н.в), при што се поминува под врвовите Шуплив Камен (2431 м.н.в.) и Црн Камен (2400 м.н.в.). Последните педесетина метри се технички, се поминува по ронлива карпа, со поголеми бездни од двете страни. Враќањето ќе се одвива по патеката по текот на Рибничка Река.

Тежина: Акцијата е класифицирана како тешка и за истата е потребна одлична психофизичка подготовка. Не е предвидена за планинари почетници и за оние кои имаат фобија од височина. Во најголем дел движењето ќе се одвива по беспатје.

Времетраење на акцијата (вкупно): 8-10 часа

Опрема: Планинарски чевли со добар ѓон, планинарски стапчиња, топла облека прилагодена на временските услови, очила за сонце, челна лампа и полн мобилен телефон.

Храна: од ранец, а потребно е да се носи и најмалку 1 литар вода.

Превоз: од Скопје се поаѓа во 04:30 ч. од бензиската станица на Макпетрол на западниот излез.

Цена: 500 ден.

Број на учесници: најмногу 7 (поради условите на теренот, како и достапноста на почетната точка со теренско возило).

Пријавување кајВелимир Граоркоски 071 564 458, veljogr@yahoo.com

 

НАПОМЕНИ:

 • Учесниците во акцијата се должни да ги почитуваат насоките на водачите, во спротивно самите се одговорни за несаканите последици.
 • Еден учесник може да биде исклучен на почетокот или во текот на акцијата доколку се утврди дека не ја поседува соодветната планинарска опрема и не ги почитува препораките на водачот.
 • Сите учесници во групата се движат позади главниот водач (никако пред него), освен кога водачот ќе побара поинаку.
 • Организаторот го заддржува правото за прекинување или промена на акцијата во зависност од врменските услови или некои други неприлики.

20-21.10.2018 Врв Пелистер, 2601 мнв.

ПРОГРАМА

Опис на акцијата: Хотел Молика – Пелистер – Големо Езеро – Нижеполе

Должина на патеката: Кружна тура вкупна должина 22 км.

Висинска разлика: 1480 m.

Стартна точка на акцијата: Хотел Молика.

Опис на патеката: Поаѓаме од пред хотел Молика 1420 мнв., се упатуваме по камењарот до врвот Стив 2463 мнв. по мала денивелација се искачува и врвот Илинден 2542 мнв. и отаму се упатуваме кон врвот Пелистер 2601 м. По мала пауза за окрепување на групата се упатуваме по сртот преку Партизански врв 2342 мнв., Широко стопало 2415 мнв. и Ветерница 2420 мнв. се до Планинарскиот дом „Димитар Илиевски – Мурато“ 2218 мнв. каде е планирано ноќевање. Должината на патеката која треба да се помине првиот ден е во должина од 15 км. Наредниот ден планирано е групата да се упати кон Нижеполе 1100 мнв. каде и завршува акцијата, вториот ден се предвидени да се поминат 7 км.

Напор: Акцијата влегува во тешки поради должината на патеката.

Времетраење на акцијата: Првиот ден 8-9 часа а вториот ден 2-3 часа.

Превоз: со сопствени возила

Опрема (задолжителна / препорачана):

 • Ранец 45 л.+ за дводневни тури
 • Планинарски разгазени чевли
 • Кабаница
 • Облека соодветна на времето, капа, ракавици, облека за преслекување, очила за сонце

Ноќевање: во планинарскиот дом на Големо Езеро, 200 ден. со планинарска книшка.

Храна: Од ранец за првиот ден до планинарскиот дом. Во домот има можност да се нарача чорба или грав. Или постои можност за приготвување храна доколку учесниците на акцијата имаат понесено.

Вода: 1.5 л. (на првиот дел од патеката пред камењарот има чешма со питка вода)

Тргнување во 05:15 часот од: Бензинска пумпа МАКПЕТРОЛ – на излез од Скопје, Автокоманда

Акцијата започнува во:  08:00 одпред хотел Молика.

Планинарски водичи: Христифор Саракинов, Петар Герасимов, Елена Петковска

Пријавување: најдоцна до (18.10.2018до 12 часот – Четврток)

Лица за контакт: Христифор Саракинов 071 333 263

 

Напомени:

 

 • Во случај на неповолни временски услови акцијата на време ќе биде откажана
 • Учесниците во акцијата се должни да ги почитуваат насоките на водичите. Во спротивно самите се одговорни за несаканите последици.
 • Водичите имаат право да исклучат учесник/-ци на акцијата на почеток или во текот на акцијата доколку не ги почитуваат објавените насоки, не ја поседуваат соодветната планинарска опрема и не ги почитуваат насоките на водичите.
 • Водичите го заддржуваат правото на промена на условите на објавената акција согласно условите на теренот.

11 октомври 2018, Шупља Стена, Дерза-Кораб

Поради тоа што планинарите ретко имаат можност да го посетат делот од планината Кораб попознат како Танушка Планина (врвовите Шупља Стена 2431 м.н.в, Црн Камен 2400 м.н.в и Дерза 2403 м.н.в), ПСД Макпетрол одлучи да организира акција за искачување на најинтересните врвови на тој потег – Шупља Стена и Дерза – и затоа ќе бидат формирани две групи за искачување.

ГРУПА А:

Опис на акцијата: Поаѓање од с. Жировница – искачување на врвот Шупља Стена 2431 м.н.в.

Технички податоци: 1780 м D+, должина на патеката 22 км. во двете насоки.

Стартна точка: с. Жировница 940 м.н.в.

Опис на патеката: се тргнува од Г. Махала по течението на Таировска Река помеѓу Куртово Ќуле и Арпушки Камен, потоа преку седлото помеѓу Плоча и Три Синори, по изохипса се движиме кон превојот Шкртец. Оттука преку сипарот во подножјето на Шупља Стена повторно по изохипса и потоа нагоре директно до врвот. До самиот врв се стигнува по тревнат терен. Последните 100-150 м. се технички, се поминува по тесен срт, од двете страни се провалии.

Тежина: Ова е многу тешка планинарска тура и за истата е потребна одлична психофизичка подготовка. Не е предвидена за планинари почетници и за оние кои имаат фобија од височина.

Времетраење на акцијата (вкупно): 11-12 часа

Опрема: Планинарски чевли со добар ѓон, планинарски стапчиња, топла облека прилагодена на временските услови, очила за сонце, челна лампа и полн мобилен телефон.

Храна: од ранец, потребно е да се носи најмалку 2 литри вода.

Превоз: со сопствени возила. 05:00 ч. поаѓање од бензиската на Макпетрол во Ѓорче Петров

ВодачиПетар Герасимов моб. 070 330 765; Христифор Саракинов и Елена Петковска

 

ГРУПА Б (ограничена на 9 учесници поради деликатноста на искачувањето):

Важат речиси истите спецификации како за ГРУПА А, освен:

Опис на акцијата: Поаѓање од с. Жировница – искачување на врвот Дерза – 2403 мнв.

Технички податоци: 1900 м D+, должина на патеката 26 км. во двете насоки.

Опис на патеката: ГРУПА Б се одвојува од ГРУПА А после карпестиот премин под врвот Шуплив Камен. Оттука се користи патеката што траверсира во близина на сртот на планината се до преслапот помеѓу Дерза и Црн Камен. Од таа точка, па се до врвот, искачувањето се одвива тешко, по ронлива карпа. На враќање ќе се искористи северниот (малку поблаг) пристап до патеката и потоа попатно ќе се направи обид да се стигне ГРУПА А.

Времетраење на акцијата (вкупно): 12-14 часа

Пријавување кај водачотВелимир Граоркоски 071 564 458, veljogr@yahoo.com

 

НАПОМЕНИ:

 • Учесниците во акцијата се должни да ги почитуваат насоките на водачите. Во спротивно самите се одговорни за несаканите последици.
 • Водачите имаат право да исклучат учесник/-ци на акцијата на почеток или во текот на акцијата доколку не ја поседуваат соодветната планинарска опрема и не ги почитуваат препораките на водачите.
 • Учесниците во акцијата се должни да се придржуваат на брзината на движење која ќе ја одреди водачот.
 • Сите учесници во групата се движат позади главниот водач (никако пред него).
 • Организаторот го заддржуваат правото за прекинување или промена на акцијата во зависност од врменските услови или некои други неприлики.

Завршното искачување до Шуплив Камен:

 

 

 

Завршното искачување на Дерза:

6 октомври 2018 – Родители и деца на Водно

6 октомври 2018 – Родители и деца на Водно

ПЛАНИНАРСКО СПОРТСКО ДРУШТВО МАКПЕТРОЛ СКОПЈЕ
Ве Поканува на планинарска акција – Родители и деца на Водно

Ден: 6 октомври 2018 (сабота).
Опис на акцијата: Св. Пантелејмон (Македонско село) – Врв Водно – Св.Пантелејмон. Кружна тура.
Должина на патеката: 6.5 km.
Висинска разлика: 500 m.
Стартна точка на искачувањето: Св. Пантелејмон (Македонско село) 605 мнв.
Опис на патеката: Поаѓаме од паркингот пред Македонско село, покрај објектите низ ниски грмушки, по блага стрмнина. Патеката свртува лево на широка ливада каде ја правиме првата пауза кај Разрушената куќичка на дрво. Влегуваме во шума и набргу се одвојуваме на лево од главната патека. За најмногу половина час пристигнуваме до Куќичката на џуџињата. Тука ја правиме втората пауза. Патеката продолжува низ шумата покрај Скриената чешмичка (единствената чешма на патеката), и за околу половина час излегуваме на широкиот пат по сртот. Стигнуваме до планинарскиот дом Даре Џамбаз на врв Водно на 1060мнв.
На враќање одиме по сртот кон Матка, го поминуваме местото каде излеговме од шумата и стигнуваме до летниковец. По куса пауза тргнуваме надолу низ шумата до Страшното дрво. Патеката натаму не води до широката ливада над Македонско село. Акцијата завршува на паркингот пред Македонско село.
Напор: Патеката е лесна, со брзина прилагодена на способноста на учесниците.
Времетраење на акцијата (вкупно): 4-5 часа
Опрема (задолжителна / препорачана):

 • Ранче
 • Планинарски чевлички или високи патики
 • Облека соодветна на времето, капа, ракавици, облека за преслекување, очила за сонце

Храна: од ранец, вода – 1 литар.
Тргнување од: Акцијата започнува во 09:30 од Македонско село. Паркингот пред Македонско село во текот на викендот се наплаќа 100 ден од час, а секој понатамошен час изнесува 50 ден. Затоа, најдобро е да се искористи минибусот со бр.28 кој е бесплатен во текот на викендите и сообраќа од Транспортен центар, по Партизански Одреди, Митрополит Т. Гологанов, Горно Нерези. Од Транспортен центар поаѓа во 08:50 часот во сабота. На страната на ЈСП може да се провери возниот ред по станици. Планираме да се вратиме со минибусот кој поаѓа во 15:10 од Македонско село.
Планинарски водичи: Ирена Диков, Љубица Матевска, Јовица Апостоловски, Андреја Јакимовски, Христифор Саракинов.

Пријавување: најдоцна до (04.10.2018, четврток )
Лица за контакт: Ирена Диков 070 /325- 618, Љубица Матевска 071/390-626, Јовица Апостоловски 070 /864 -555, Андреја Јакимовски 070/ 802 -586, Христифор Саракинов 071 /333 -263

Напомени:
Во случај на неповолни временски услови акцијата навреме ќе биде откажана
Учесниците во акцијата се должни да ги почитуваат насоките на водичите. Во спротивно самите се одговорни за несаканите последици.
Водичите имаат право да исклучат учесник/-ци на акцијата на почеток или во текот на акцијата доколку не ги почитуваат објавените насоки, не ја поседуваат соодветната планинарска опрема и не ги почитуваат насоките на водичите.
Водичите го заддржуваат правото на промена на условите на објавената акција согласно условите на теренот.

 

29.09.2018 Остри Врв 2263 м. Убава 2352 м.

Опис на акцијата: Поаѓање од с. Патишка Река – искачување на врвовите Остри Врв 2263м ,Убава 2352м  преку Црн Камен, Горни Пепељак и враќање во с.Патишка Река.

 

Висинска разлика: 1520 м D+, должина на патеката 18 км.

 

Стартна точка на искачувањето: с.Патишка Река 920мнв.

 

Опис на патеката: се оди по широк каменит пат околу 1час и се влегува во шумскиот појас каде што почнува качувањето се до 1800мнв и се доаѓа до тревен терен до бачилото под Остри Врв и се продолжува по изразито стрмен терен се до Остри Врв и Убава. Симнувањето продолжува по мешовит терен каде што има каменит и тревен дел се до спуштањето на патот кај Горни Пепељак каде што се продолжува по земјен пат до с.Патишка река.

 

Напор: Ова е тешка планинарска тура и за истата е потребна добра психофизичка подготовка и не е предвидена за планинари почетници.

 

Времетраење на акцијата (вкупно): околу 8 часа

 

Опрема (задолжителна / препорачана):

 • Планинарски чевли водонепропустливи со добар ѓон
 • Планинарски стапчиња, топла облека прилагодена на временските услови
 • Очила за сонце, челна лампа и полн мобилен телефон.

 

Храна: од ранец и потребно е да се носи најмалку 2 литри вода.

 

Тргнување од: Скопје, од кај Желeжничка Станица – паркинг кај Пошта 2 во 6 часот.

Планинарски водaчи: Тодор Ивановски и Петар Герасимов.

 

Превоз: со сопствени возила

Лице за контакт:  Тодор Ивановски моб. 070 36 85 25

 

Напомени:

 

 • Учесниците во акцијата се должни да ги почитуваат насоките на водичите. Во спротивно самите се одговорни за несаканите последици.
 • Водичите имаат право да исклучат учесник/-ци на акцијата на почеток или во текот на акцијата доколку не ги почитуваат објавените насоки, не ја поседуваат соодветната планинарска опрема и не ги почитуваат насоките на водичите.
 • Водичите го заддржуваат правото за прекинување или промена на акцијата во зависност од врменските услови или некои други неприлики.