Програма на акции за 2018 година

Jануари

 

Датум Aкција Водач Статус Бр.уч.
5-14 Закопане – Полска (Татри) Н.Д. откажана  
8 Кале (Јакупица) В.Г. одржана 4
14 Зимско училиште на ПСД Макпетрол Г.Н. одржана
18-21 Боровец – Бугарија (скијање и планинарење) Н.Д.
26-28 Банско – Бугарија (скијање и планинарење) Н.Д.
28 Здравец (Скопска Црна Гора) Д.Т.

Февруари

 

Датум Aкција Водич Статус Бр.уч.
3/4 Брезовица – Косово (Шар Планина) Н.Д.
3/4 Кобилица (Шар Планина) П.Г.
9-11 Копаоник – Србија (скијање и планинарење) Н.Д.    
15-18 Банско – Бугарија (скијање и планинарење) Н.Д.
17/18 Церипашина (Шар Планина) П.Г.
18 Зимско училиште на ПСД Макпетрол Г.Н.
24/25 Махијамада (Кораб) В.Г.
25 Цареви Ливади (Скопска Црна Гора) Д.Т.

 

Март

 

Датум Aкција Водич Статус Бр.уч.
2-15 Патагонија – Аргентина, Чиле Г.Н.
2-4 Банско – Бугарија (скијање и планинарење) Н.Д.
4 Љуботен – Косово (Шар Планина) Г.Н.
9-11 Миџор – Србија (Стара Планина) Н.Д.
10-11 Маја Језерце (Проклетије) П.Г.
24/25 Кадиица, Лута (Бабуна) В.Г.
25 Пржар (Скопска Црна Гора) Д.Т.
30.3-1.4 Солунска Глава (Јакупица) Н.Д.

 

Април

 

Датум Aкција Водач Статус Бр.уч.
6-9 Рила – Бугарија Г.Н.
21-22 Богомила – Водно (Јакупица, Караџица, Водно) П.Г.
21/22 Бел Врв, Црна Чука (Кораб) В.Г.
29 Лисец (Осогово) Д.Т.
27.4-2.5 Црна Гора Н.Д.

Мај

 

Датум Aкција Водич Статус Бр.уч.
12-22 Тубкал – Мароко (Атлас) Н.Д.
12/13 Цопузи, Турен Камен (Дешат) В.Г.
19/20 По трасата на гасоводот клупска акција
24-28 Тара – Босна и Херцеговина (рафтинг и Сарајево) Н.Д.
27-28 Длабока Река (Кораб) П.Г.

 

Јуни

 

Датум Aкција Водич Статус Бр.уч.
9/10 Студенчица и Бистра (Бистра) В.Г.
10 Црн Камен (Јабланица) Д.Т.
14-17 Олимп – Грција П.Г. и Н.Д.
14-17 Атос – Грција Г.Н.

 

Јули

 

Датум Aкција Водич Статус Бр.уч.
7/8 Свртен Камен (Кораб) В.Г.
7/8 Митикас (Олимп) Д.Т.
7-15 Доломити – Италија Г.Н.
13-22 Корзика – Франција Н.Д.
27-29 Монте Роса (Алпи) П.Г.

 

Август

 

Датум Aкција Водач Статус Бр.уч.
2-5 Дурмитор + кањонинг – Црна Гора Г.Н.
10-12 Призрен – Косово/Проклетије – Албанија Н.Д.
11/12 Кривошиски Врв (Шар Планина) В.Г.
17-19 Мусала, Седумте Рилски Езера (Рила) Н.Д.
24-26 Пирин Треил – Бугарија (Пирин) П.Г.
25-26 Вихрен – Бугарија (Пирин) Д.Т.
25-28 Проклетије – Албанија Г.Н.
25.08-02.09 Корчула – Хрватска Н.Д.

 

Септември

 

Датум Aкција Водич Статус Бр.уч.
1/2 Мала Корапска Врата, Голем Кораб (Кораб) В.Г.
16 Пирибег (Шар Планина) Д.Т.
16 Голем Рид (Стогово) П.Г.
21-23 Крали Марко Треил 2017 (Бабуна) клупска акција
28-30 Олимп – Грција Н.Д.

 

Октомври

 

Датум Aкција Водич Статус Бр.уч.
6/7 Дерза (Кораб) В.Г.
11-14 Златибор, Увац – Србија Н.Д.
11-14 Проклетије – Албанија Г.Н.
13/14 Веливар (Дешат) П.Г.
14 Миленков Камен (Јакупица) Д.Т.
18-28 Кападокија – Турција Н.Д.

 

Ноември

 

Датум Aкција Водич Статус Бр.уч.
3/4 Тресонечки Кањон, Голем Брзовец (Бистра) В.Г.
3/4 Шуплив Камен (Кораб) П.Г.
10-11 Љуботен (Шар Планина) клупска акција
11 Раса (Сува Гора) Д.Т.

 

Декември

 

Датум Aкција Водич Статус Бр.уч.
7-9 Витоша – Бугарија Н.Д.
15/16 Титов Врв (Шар Планина) П.Г.
22/23 Лера (Шар Планина) В.Г.
23 Црн Камен (Скопска Црна Гора) Д.Т.

Водачи :

 

Иницијали Име и Презиме
Н.Д. Никола Доновски
Г.Н. Горан Николоски
П.Г. Петар Герасимов
Д.Т. Дарко Трајковски
В.Г. Велимир Граоркоски