Петок, 20 октомври 2017

  • 15:00 – Поаѓање кон Колашин, Црна Гора
  • Сместување во катун Штавна.

Сабота, 21 октомври 2017

  • 05:00 – Поаѓање кон Кучки ком (2.487 м.). Висинска разлика: D+800 м. Искачување: 4 часа. Искачување на врвот Васојевачки Ком (2.460 м.). Висинска разлика. D+700 м. Време на искачување: 2 часа.
  • Сместување во катун Штавна.

Недела, 22 октомври 2017

  • 05:00 – Поаѓање кон Кучки Планини (Штитан – 2.147 м., Сурдуп – 2.184 м., Пасјак – 2.025 м.).
    • Висинска разлика: D+1200 м. Искачување: 4 часа.
  • Сместување во катун Штавна.

Понеделник, 23 октомври 2017

  • 12:00 – Поаѓање кон Скопје

Цена: 65 Евра во денарска противвредност.

Потребна опрема

  • Лична опрема: облека и обувки соодветни на времето, ранец, планинарски стапчиња, шлем.

Пријавување до: 2 октомври 2017 (понеделник)

Горан Николоски: 070/200-506, goran.nikoloski@t.mk

Никола Доновски, 070/725-880, nikola.donovski@gmail.com

 

Kucki kom

 

Кучки и Љеворечки Ком

 

kucke_planine

 

Кучки Планини