Најави за акции кои следат

4 – 6 август 2017 РИЛА (Мусала 2925м, 7 Рилски езера, Вазов врв 2659м)

Рила е планински венец во Бугарија со проценета старост од 250.000.000 години. На Рила има преку 150 леднички езера, а врвот Мусала со 2925м е највисок на Балканот. Од падините на Рила извираат реките Марица, Искар, Струма, Места и Рилска река. Има богат шумски покров... read more

25 август – 3 септември 2017 К О Р Ч У Л А

Традиционална акција на ПСД Макпетрол во соработка со ТА Еx – travel од Прилеп. Ја објавуваме порано заради неопходното планирање на годишен одмор и навремено обезбедување на сместување и превоз. Оваа година е достапна и за родители со школски деца. Децата до... read more

20 – 23 октомври, Комови и Кучки Планини, Црна Гора

Петок, 20 октомври 2017 15:00 – Поаѓање кон Колашин, Црна Гора Сместување во катун Штавна. Сабота, 21 октомври 2017 05:00 – Поаѓање кон Кучки ком (2.487 м.). Висинска разлика: D+800 м. Искачување: 4 часа. Искачување на врвот Васојевачки Ком (2.460 м.).... read more

Извештаи од изминати акции

Шило, Мала Корапска Врата

Шило, Мала Корапска Врата

Поради исклучително неповолните временски услови, оваа акција се одложуваше двапати и беше на праг сосема да се откаже дента пред закажаниот термин за нејзиното реализирање на 9.7.2017. За среќа, прогнозата нагло се смени кон подобро и поголемиот дел од луѓето се... read more
Шар Планина : Голема и Мала Враца од Брод Призренски

Шар Планина : Голема и Мала Враца од Брод Призренски

Истражувањето на нови места, планини, врвови или пак нов пат за пристап и искачување е она што го дефинира мојот пристап кон планинарењето. Секогаш постои можност да се најде нешто ново, да се проба нешто ново и да се научи нешто низ тој процес. Ако кон тоа се додаде... read more
Морачке планине и Комови – Црна Гора

Морачке планине и Комови – Црна Гора

Има повеќе делови од светот, а особено од поблиската околина за кои имам желба да ги посетам и истражам. Главно тоа се планини. Сосема нормално за еден планинар. Поради бројни обврски сепак реализацијата на тие желби понекогаш чека со години. Затоа пак задоволството... read more